Međunarodni ugovori, broj 11/17

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1902/17 od 28. septembra 2017. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 41. redovnoj sjednici, održanoj 14. novembra 2017. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, potpisan 20. aprila 2017. godine u Skoplju, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-4471-17/17
14. novembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!