Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na temelju člana 17. tačka 19. i 30. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), člana 37. stav (1) Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13) i člana 33. stav (1) Zakona o sudovima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 19/07, 20/07, 39/09 i 31/11), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici 18.04.2018.godine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM SUDSKOM POSLOVANJU


Član 1.


U članu 16. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju ("Službeni glasnik BiH", broj 66/12, 44/14, 54/17 i 60/17 Ispravka) dodaju se novi stavovi (2) i (3) koji glase:

(2) U Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine i Apelacionom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine osnovat će se Odjeljenje za evidenciju sudske prakse odnosno Odjeljenje za sudsku praksu radi prikupljanja stavova iz sudskih odluka navedenih sudova i njihovog sistematiziranja prema utvrđenim kriterijima.

(3) Odjeljenje za evidenciju sudske prakse, odnosno Odjeljenje za sudsku praksu može pratiti praksu i drugih relevantnih sudova, za sudije tog suda provoditi istraživanja i redovno ih obavještavati o novostima u razvoju sudske prakse.

Član 2.


U članu 17. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju dodaje se novi stav (2) koji glasi:

(2) Dužnosti predsjednika Odjeljenja za evidenciju sudske prakse, odnosno Odjeljenja za sudsku praksu su:

a) rukovodi i organizira rad Odjeljenja

b) osigurava da se poslovi iz djelokruga Odjeljenja obavljaju blagovremeno

c) zakazuje sjednice Odjeljenja i predsjedava

d) predlaže mjere za kvalitetniji, efikasniji i ažurniji rad Odjeljenja

e) predlaže izbor tema za edukacije sudija, stručnih saradnika i sudskih pripravnika

f) sarađuje sa odjeljenjima za sudsku praksu drugih sudova.

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 3.


U članu 20. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju dodaje se novi stav (3) koji glasi:

(3) Način rada Odjeljenja za evidenciju sudske prakse, odnosno Odjeljenja za sudsku praksu propisat će se posebnim Poslovnikom o radu tog odjeljenja.

Član 4.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-08-5-796-11/2018
18. aprila 2018. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!