Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 108. stav (10) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 131. sjednici, održanoj 30. januara 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISTRAGE ZRAKOPLOVNE NESREĆE AVIONA ZENAIR CH 701 SP, REGISTARSKIH OZNAKA E7-D117, KOJA SE DESILA 9. JUNA 2017. GODINE NA PLANINI BITOVNJA KOD KONJICA


Član 1.


U Odluci o utvrđivanju visine pojedinačne jednokratne novčane naknade za rad Komisije za provođenje istrage zrakoplovne nesreće aviona ZENAIR CH 701 SP, registarskih oznaka E7-D117, koja se desila 9. juna 2017. godine na planini Bitovnja kod Konjica ("Službeni glasnik BiH", broj 80/17), u članu 2. stav (1) tačka b) iznos od "3.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom od "2.700,00 KM."

U članu 2. stav (2), mijenja se i glasi:

"(2) Isplata naknada iz stava (1) ovog člana za lica sa statusom državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine vrši se uz ograničenje propisano članom 39. st. (3), (4) i (5) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15,16/16, 94/16 i 72/17)."

Član 2.


U članu 3. stav (1) iznos od "12.072,15 KM" zamjenjuje se iznosom od "11.703,00 KM."

Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 12/18
30. januara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!