Međunarodni ugovori, broj 10/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1353/18 od 27. jula 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 50. redovnoj sjednici, održanoj 1. augusta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O USLOVIMA PUTOVANJA DRŽAVLJANA DVIJU ZEMALJA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dviju zemalja, potpisan 12. marta 2018. godine, u Skoplju, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2899-48/18
1. augusta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!