Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Na osnovu člana 17. tačke 22, 25. i 26. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 22. Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 64/16, 96/16 i 93/17 i 71/18), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 17. 4. 2019. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORIJENTACIONIM MJERILIMA ZA RAD TUŽILACA U TUŽILAŠTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 64/16, 96/16, 93/17 i 71/18), u članu 21,

- u stavu (1) Kantonalna/okružna tužilaštva i Tužilaštvo Brčko Distrikta, vrši se dopuna tabele na način da se ispod kolone "KTK" dodaje nova kolona "Predmeti korupcije na visokom nivou prema definiciji VSTV-a BiH" kako slijedi:

Vrsta predmeta

Obustavljanje istrage

Optužnica

Završeno na drugi način

Predmeti korupcije visokog nivoa prema definiciji VSTV-a

5

5

50

 - u stavu (2) Tužilaštvo BiH, Posebno odjeljenje Republičkog javnog tužilaštva RS i Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva FBiH, vrši se dopuna tabele na način da se ispod kolone "KTK" dodaje nova kolona "Predmeti korupcije na visokom nivou prema definiciji VSTV-a BiH" kako slijedi:

Vrsta predmeta

Obustavljanje istrage

Optužnica

Završeno na drugi način

Predmeti korupcije visokog nivoa prema definiciji VSTV-a

4

4

40

 Član 2.


Sve ostale odredbe Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH ostaju neizmijenjene.

Član 3.


Ovaj Pravilnik o dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u BiH stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 13-02-2-1560/2019
19. aprila 2019. godine
Sarajevo


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!