Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s članom 9. stav (1) Zakona o Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/07) i u skladu s Odlukom o načinu izbora članova Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 42/08 i 65/10), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 125. sjednici, održanoj 22.12.2017.godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA/ČLANICA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom u sastav Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine na period od četiri godine imenuju se:

a) Šefket Hafizović, savjetnik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

b) Dževad Mahmutović, savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

c) Nermina Kapetanović, članica Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,

d) Amor Mašović, član Kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine,

e) Hamdija Fejzić, član Upravnog odbora Memorijalnog centra u prethodnom mandatu,

f) Nisvet Mujanović, savjetnik federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i

g) Predstavnik Vlade Republike Srpske bit će imenovan naknadno.

Član 2.
(Prestanak važenja dosadašnje odluke)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova/članica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (" Službeni glasnik BiH", br. 88/13 i 3/17).

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 322/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!