Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), člana 2. Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2018. godini, broj 01-41-1-31-48/18 od 27.08.2018. godine, Odluke o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 71/18), Odluke o preraspodjeli neutrošenih sredstava po prethodno odobrenim zajedničkim projektima ("Službeni glasnik BiH", broj 71/18) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, na svojoj 14. sjednici održanoj 27. 12. 2018. godine, donosi


ODLUKU


O IZBORU PROJEKATA ELEKTRIFIKACIJE STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZA 2018. GODINU


Član 1.


(1) Članom 3. Odluke o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2018. godinu, sredstva u iznosu od 477.311,70 KM raspoređena su za finansiranje projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika.

(2) Članom 3. Odluke o preraspodjeli neutrošenih sredstava po prethodno odobrenim zajedničkim projektima, sredstva u iznosu od 122.688,30 KM se udružuju sa sredstvima namjenjenim za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika za 2018. godinu.

(3) Ukupna sredstva koja se u 2018. godini raspoređuju za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika iznose 600.000,00 KM.

Član 2.


Na osnovu Javnog poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavljanje projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba, općine i gradovi u BiH su dostavile projekte u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba.

Član 3.


(1) Sredstva iz člana 1. stav (3) ove odluke raspoređena su za finansiranje prioritetnih projekata elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba.

(2) Sastavni dio ove odluke je Lista odobrenih projekata iz oblasti elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba.

Član 4.


(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će obavijestiti općine i gradove u BiH. čiji su projekti odabrani, o odabranim projektima, iznosima i namjenama sredstava iz člana 3. ove odluke.

(2) Nakon obavještavanja o dodjeli finansijskih sredstava. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH će sa nosiocima implementacije potpisati Sporazum o saradnji, na osnovu kojeg će se provoditi realizacija dodijeljenih sredstava, u skladu sa važećim procedurama.

(3) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će, u skladu sa važećim procedurama, na osnovu potpisanih sporazuma o saradnji. vršiti monitoring procesa implementacije projekata.

Član 5.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj K-14-41-1-3315-4/18
27. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Mato Jozić, s. r.
Lista odobrenih projekata iz oblasti elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osobaRed. br.

Entitet

Opština/grad

Mjesna zajednica (MZ)

Selo, zaselak, naselje, ulica

Iznos odobrenih sredstava (KM)

1

RS

Gacko

Bistrica

Soderi

65.000,00

2.

RS

Rudo

Mrsovo

Biševići

95.000,00

3.

RS

Višegrad

Dobrun

Veletovo-Ćengići

30.000,00

4.

RS

Višegrad

Drinsko

Bodežnik

44.000,00

5.

RS

Višegrad

Međeđa

Ajdinovići

30.500,00

6.

RS

Berkovići

Ščepan krst

Sčepan krst

5.000,00

7.

RS

Derventa

Velika Bukovica

Velika Bukovica

115.000,00

8.

RS

Derventa

Bijelo Brdo

Bijelo Brdo

4.500,00

9.

FBiH

Bihać

Martin Brod

Trubari

124.000,00

10.

FBiH

Ravno

Ivanica

Glavska bb

87.000,00

UKUPNO

600.000,00

 
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!