Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA JANUAR 2018. GODINE


I


1. Aleksandar Podinić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za prikupljanje informacija i analizu u Odjeljenju za podršku, Agencija za policijsku podršku BiH, počev od 15.01.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Josip Marijanović, postavlja se na radno mjesto šef Odjela za javne nabavke i logistiku, Sekretarijat Predsjedništva BiH, počev od 22.01.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Ivan Pinjuh, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za specijalističku obuku u Sektoru za obuku, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, počev od 01.02.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Zenaid Šabić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za upravljanje civilnim personalom u Sektoru za upravljanje personalom, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 01.02.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-138/18
05. februara 2018. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!