Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka a) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, na sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Aliji Zvizdiću, sudiji Osnovnog suda u Bijeljini, prestaje mandat sudije tog suda, sa danom 31.12.2017. godine, zbog odlaska u penziju.

Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Alija Zvizdić, sudija Osnovnog suda u Bijeljini, dana 11.12.2017. godine, uputio je pismeni zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, za razrješenje sa dužnosti sudije navedenog suda, sa danom 31.12.2017. godine, zbog navršavanja starosne dobi za obavezan odlazak u penziju.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV BiH), propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je kada navrše starosnu dob propisanu za obavezan odlazak u penziju. Prema članu 90. Zakona o VSTV-u BiH, propisana starosna dob za obavezan odlazak u penziju je navršenih sedamdeset (70) godina života.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za prestanak mandata radi obaveznog odlaska u penziju, a što je u konkretnom slučaju 31.12.2017. godine, te je, na osnovu odredaba člana 88. stav 1. tačka a) Zakona o VSTV-u BiH, kao i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donesena odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-3898-2/2017
21. decembra 2017. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!