Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu članova 11. i 12. tačke c) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 15. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu "Službeni glasnik BiH", broj 14/05), te člana 32. stav 1. tačka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 42. redovnoj sjednici, održanoj 21. decembra 2017. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU ŠEFA GRUPE ŠTABNOG OSOBLJA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI OBUKE EUROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI


Član 1.
(Predmet)

Ovom se odlukom imenuje šef grupe štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke Europske unije u Centralnoafričkoj Republici (u daljem tekstu: Misija obuke EU).

Član 2.
(Imenovanje šefa kontingenta)

Pukovnik Ismet Kadić imenuje se za šefa grupe štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke EU.

Član 3.
(Kontingent)

Imenovanje šefa se vrši za drugu rotaciju grupe štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke EU.

Član 4.
(Trajanje mandata)

Šef grupe imenuje se na period trajanja mandata druge rotacije štabnog osoblja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiji obuke EU.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-4902-59/17
21. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!