Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministra Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 1. stav (1) tačka d) Odluke o pokretanju postupka zajedničke prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ ("Službeni glasnik BiH", broj 24/17), Vijeće ministra Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici održanoj 27.12.2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE AMBASADE I REZIDENCIJE BIVŠE SFRJ NA ADRESI 316-37, KITA SHINAGAWA 4-CHOME, SHINAGAWA WARD, TOKYO, JAPAN (BROJ 29 DODATKA ANEKSA B)


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom Odlukom odobrava se zajednička prodaja objekta, ambasade i rezidencije bivše SFRJ na adresi 316-37, Kita Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan (broj 29 Dodatka Aneksa B), za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.

Član 2.
(Ugovor o kupoprodaji)

(1) Prihvata se ponuda u iznosu 1,85 milijardi japanskih jena (JPY), koja je data od strane Tokyu Land Corporation, kao kupca, podnesena putem agencije Douglas Elliman RE iz New Yorka, koji će se raspodijeliti između zemalja sukcesora u skladu sa članom 2. stav (3) Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 10/01 i 8/09).

(2) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će izvršiti obaveze po osnovu plaćanja troškova u postupku sklapanja ugovora, kao i iznos ostalih troškova nastalih prometom predmetne nekretnine.

(3) Troškovi iz stava (2) ovog člana će biti plaćeni iz sredstava ostvarenih prodajom nekretnine i isti će se evidentirati na programu posebne namjene.

(4) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će preostala sredstva, nakon izmirenja obaveza iz stava (3) ovog člana uplatiti na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Potpisivanje)

(1) Za potpisivanje kupoprodajnog ugovora za prodaju objekta iz člana 1. ove Odluke ovlašćuje se dr. sci Borislav Marić, ambasador Bosne i Hercegovine u Japanu.

Član 4.
(Namjena sredstava)

(1) Preostala sredstva nakon izmirenja obaveza iz člana 2. stav (3) ove Odluke realizirati će se u periodu 2019.-2021. godine i ista će se evidentirati na programu posebne namjene Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 269/18
27. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!