Međunarodni ugovori, broj 11/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2014/18 od 17. septembra 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 52. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ-RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvoj -Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo, potpisan 25. jula 2018. godine, u Sarajevu, na arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-3830-37/18
25. oktobra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!