Međunarodni ugovori, broj 10/17

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1363/17 od 19. jula 2017 godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 38. redovnoj sjednici, održanoj 23. augusta 2017. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU (BOLNICE U RS-u –B) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o finansiranju (Bolnice u RS-u – B) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke, potpisan 27. decembra 2016. godine u Sarajevu, 29. decembra 2016. godine u Banja Luci i 29. decembra 2016. godine u Luksemburgu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-3185-47/17
23. augusta 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

1 Dana 14. decembra 2000. godine, Upravljački savjet Evropske centralne banke (ECB) odlučio je da će, od 2002. godine do daljnjeg, Transevropski automatski ekspresni transfer za bruto poravnanje u stvarnom vremenu (TARGET 2), pored subote i nedjelje, biti zatvoren i na ove dane: Nova godina, Veliki petak, uskršnji ponedjeljak, 1. maj, dan Božića i 26 decembar.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!