Službeni glasnik BiH, broj 86/17

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13), a u skladu sa odredbama Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16 i 48/17), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 26.10.2017. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U BUGOJNU


I


Za stručnog saradnika u Općinski sud u Bugojnu, imenuje se Kajić Marin.

II.


Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, između ostalih prijavljenih kandidata, sposobnošću razumijevanja i sistematičnog analiziranja pravnih problema, poznavanju relevantnih zakona i drugih propisa, sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti i poslove stručnog saradnika. Vijeće smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava propisane uslove za imenovanje stručnih saradnika.

III.


Imenovani stupa na dužnost 1.12.2017. godine.

IV.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa članom 45. stav (3) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Broj 04-07-3-3372-1/2017
26. oktobra 2017. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!