Međunarodni ugovori, broj 6/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-720/18 od 15. maja 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 49. redovnoj sjednici, održanoj 3. jula 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ 2014. GODINE UZ KONVENCIJU O PRISILNOM RADU IZ 1930. GODINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA


Član 1.


Ratifikuje se Protokol iz 2014. godine uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine Međunarodne organizacije rada.

Član 2.


Tekst Protokola u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2446-26/18
3. jula 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!