Službeni glasnik BiH, broj 77/18

Na osnovu člana 17. i člana 22. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09), člana 5. Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09), člana 20. i člana 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 63/10), Vijeće Agencije, na prijedlog direktora Agencije, na svojoj 21. sjednici, održanoj 02.10.2018. godine, donosi


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA PUBLIKACIJU PAPIRNE VERZIJE VFR KARTE S PREPORUČENIM VFR RUTAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Predmet ove odluke je utvrđivanje visine naknada za publikaciju papirne verzije VFR karte s preporučenim VFR rutama Bosne i Hercegovine, koju Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH izdaje za Oblast informisanja zrakoplova u letu Sarajevo (u daljnjem tekstu: FIR Sarajevo).

Član 2.
(Naknada)

Naknadu za publikaciju papirne verzije VFR karte s preporučenim VFR rutama Bosne i Hercegovine, definisana je u članu 3. ove Odluke, dužni su plaćati svi korisnici, izuzev pružalaca usluga zrakoplovnog informisanja država članica ICAO, koje imaju pravo na jedan besplatan primjerak publikacija ili reciprocitet u skladu sa dogovorom dvije strane.

Član 3.
(Jedinične cijene)

Jedinična cijena publikacije papirne verzije VFR karte s preporučenim VFR rutama Bosne i Hercegovine iz člana 2. ove Odluke utvrđuje se u valuti BAM (konvertibilna marka), kako slijedi:

 

Publikacija/Proizvod

Cijena (KM)

Cijena (EUR)

1.

VFR karta s preporučenim VFR rutama Bosne i Hercegovine - Pretplata za tekuću godinu (papirna verzija)

19,56 KM

10,00 €

 Član 4.
(Plaćanje računa)

(1) Računi za izdatu publikaciju papirne verzije VFR karte s preporučenim VFR rutama Bosne i Hercegovine ispostavljaju se u valuti BAM i EUR, а nа zahtjev kompanije te uz оdobrenje vršitelja naplate i u drugim valutama.

(2) Pri izračunu naknade koristit će se kurs Centralne banke BiH nа dan ispostavljanja računa.

(3) Krajnji rok za izvršenje plaćanja је 30 dana od datuma izdavanja računa.

Član 5.
(Izuzimanje od plaćanja)

U cilju razvoja zrakoplovstva u BiH i podizanja sigurnosti u zračnom saobraćaju, od plaćanja naknada iz člana 3. za publikaciju papirne verzije VFR karte s preporučenim VFR rutama Bosne i Hercegovine izuzimaju se:
­ Institucije organa uprave na svim nivoima unutar države Bosne i Hercegovine (Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH/RS, entitetske uprave policije, MUP Brčko Distrikta BiH, Uprave civilne zaštite FBiH/RS, Uprave civilne zaštite FBiH/RS i Brčko Distrikta BiH) i to u broju primjeraka koje su opravdane i tražene, te

­ Ostala javna preduzeća i udruženja iz oblasti zrakoplovstva (međunarodne zračne luke u BiH, sportska letjelišta u BiH, zrakoplovni klubovi u BiH, udruženje kontrolora letenja BiH, Helikopterski servis RS, Vazduhoplovni servis RS) i to po jedan primjerak, dok se veći broj primjeraka naplaćuje u skladu sa članom 3. ove Odluke.

Član 6.
(Dostupnost)

VFR karta s preporučenim VFR rutama Bosne i Hercegovine u pdf-formatu je dostupna svim korisnicima na BHANSA web-portalu pod linkom: www.bhansa.gov.ba.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Оvа Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

Broj 1-01/05-29-1-4193/18
02. oktobra 2018. godine
Mostar
V.J.


Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Fadil Mandal, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!