Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2851/17 od 20. februara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 45. redovnoj sjednici, održanoj 13. marta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT JAČANJA BANKARSKOG SEKTORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu (Projekat jačanja bankarskog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 31. oktobra 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-936-21/18
13. marta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Akademik Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!