Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Na osnovu člana 122. a u skladu sa članom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. oktobra 2018. do 31. decembra 2018. godine izdate su Dozvole za upis u Registar sljedećih lijekova:

R.b.

Naziv lijeka

Proizvođač

INN

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al stripa sa po 10 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2882/17

23.10.2018

22.10.2023

2

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2885/17

23.10.2018

22.10.2023

3

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2883/17

23.10.2018

22.10.2023

4

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2890/17

23.10.2018

22.10.2023

5

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2884/17

23.10.2018

22.10.2023

6

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2891/17

23.10.2018

22.10.2023

7

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2889/17

23.10.2018

22.10.2023

8

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2887/17

23.10.2018

22.10.2023

9

BETAKLAV

KRKA, tovarna zdravil, d.d, Slovenija

amoksicilin, klavulanska kiselina

filmom obložena tableta

875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2888/17

23.10.2018

22.10.2023

10

Bolex Forte

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

naproksen

film tableta

550 mg/1 tableta

20 film tableta (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7100/18

29.10.2018

28.10.2023

11

GLUKOZA 5% VIOSER

VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, Grčka

glukoza

otopina za infuziju

5,5 g/100 mL

10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4782/17

16.10.2018

15.10.2023

12

GLUKOZA 5% VIOSER

VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, Grčka

glukoza

otopina za infuziju

5,5 g/100 mL

10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4785/17

16.10.2018

15.10.2023

13

HIVERAC

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S, Turska

tenofovir disoproksil

film tableta

245 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7076/17

16.10.2018

15.10.2023

14

LEPTICA

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S, Turska

levetiracetam

film tableta

500 mg/1 tableta

50 film tableta (5 PVC/PVDC-Al blistera sa po 10 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7075/17

16.10.2018

15.10.2023

15

METILPREDNIZOLON

NORMON

LABORATORIOS NORMON S.A, Španija

metilprednizolon

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

40 mg/1 mL

1 staklena bočica s liofiliziranim praškom i 1 staklena ampula sa 1 ml vode za injekciju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-9056/16

09.10.2018

08.10.2023

16

MOVYMIA

GEDEON RICHTER PLC, Mađarska

teriparatide

rastvor za injekciju u ulošku

20 ^g/80 ^L

1 uložak sa 2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5148/17

22.10.2018

21.10.2023

17

MOVYMIA

GEDEON RICHTER PLC, Mađarska

teriparatide

rastvor za injekciju u ulošku

20 ^g/80 ^L

3 uloška sa po 2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5149/17

22.10.2018

21.10.2023

18

VOLUVEN 6%

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

hidroksietilskrob,

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

60 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL

10 polietilenskih boca (KabiPac) sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-6865/17

29.10.2018

28.10.2023

19

VOLUVEN 6%

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

hidroksietilskrob,

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

60 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL

20 poliolefinskih vreća (freeflex) sa omotom sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-6866/17

29.10.2018

28.10.2023

20

RANITAL

LEK farmacevtska družba d.d, Slovenija

ranitidin

rastvor za injekciju

50 mg/5 mL

5 ampula sa po 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-9449/17

30.11.2018

29.11.2023

21

MICROLAX

JOHNSON&JOHNSON S.E d.o.o, Hrvatska

70%natrijev

laurilsulfoacetat, natrijum citrat, sorbitol tekući (kristalizirajući)

otopina za rektum

4,465 g/5 mL+ 0,45 g/5 mL+ 0,0645 g/5 mL

4 jednodozna spremnika sa po 5 mlotopine za rektum u spremniku (tub) s LDPE aplikatorom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-10262/17

30.11.2018

29.11.2023

22

MICROLAX

JOHNSON&JOHNSON S.E d.o.o, Hrvatska

70%natrijev

laurilsulfoacetat, natrijum citrat, sorbitol tekući (kristalizirajući)

otopina za rektum

4,465 g/5 mL+ 0,45 g/5 mL+ 0,0645 g/5 mL

12 jednodoznih spremnika sa po 5 ml otopine za rektum u spremniku (tub) s LDPE aplikatorom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-10263/17

30.11.2018

29.11.2023

23

AGNIS PLUS

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

metformin, vildagliptin

filmom obložena tableta

850 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta

60 tableta (6 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9801/17

29.11.2018

28.11.2023

24

AGNIS PLUS

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

metformin, vildagliptin

filmom obložena tableta

1000 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta

60 tableta (6 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9802/17

29.11.2018

28.11.2023

25

GLUKOZA 5% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

5 g/100 mL

1 plastična polipropilenska (PP) kesa sa 250 ml rastvora za infuziju, u zaštitnoj ovojnoj kesi, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1678/18

05.11.2018

04.11.2023

26

GLUKOZA 5% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

5 g/100 mL

1 plastična polipropilenska (PP) kesa sa 500 ml rastvora za infuziju, u zaštitnoj ovojnoj kesi, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1679/18

05.11.2018

04.11.2023

27

GLUKOZA 5% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

5 g/100 mL

40 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 100 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1680/18

05.11.2018

04.11.2023

28

GLUKOZA 5% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

5 g/100 mL

18 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 250 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1681/18

05.11.2018

04.11.2023

29

GLUKOZA 5% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

5 g/100 mL

10 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1682/18

05.11.2018

04.11.2023

30

GLUKOZA 10% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

10 g/100 mL

1 plastična polipropilenska (PP) kesa sa 100 ml rastvora za infuziju, u zaštitnoj ovojnoj kesi, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1683/18

05.11.2018

04.11.2023

31

GLUKOZA 10% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

10 g/100 mL

1 plastična polipropilenska (PP) kesa sa 250 ml rastvora za infuziju, u zaštitnoj ovojnoj kesi, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1684/18

05.11.2018

04.11.2023

32

GLUKOZA 10% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

10 g/100 mL

1 plastična polipropilenska (PP) kesa sa 500 ml rastvora za infuziju, u zaštitnoj ovojnoj kesi, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1685/18

05.11.2018

04.11.2023

33

GLUKOZA 10% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

10 g/100 mL

40 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 100 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1686/18

05.11.2018

04.11.2023

34

GLUKOZA 10% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

10 g/100 mL

18 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 250 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1687/18

05.11.2018

04.11.2023

35

GLUKOZA 10% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

glukoza

rastvor za infuziju

10 g/100 mL

10 plastičnih polipropilenskih (PP) kesa sa po 500 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1688/18

05.11.2018

04.11.2023

36

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

9 g/1000 mL

1 plastična (PP) kesa sa 100 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1670/18

07.11.2018

06.11.2023

37

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

9 g/1000 mL

1 plastična (PP) kesa sa 500 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1672/18

07.11.2018

06.11.2023

38

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

9 g/1000 mL

40 plastičnih (PP) kesa sa po 100 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1673/18

07.11.2018

06.11.2023

39

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

9 g/1000 mL

18 plastičnih (PP) kesa sa po 250 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1674/18

07.11.2018

06.11.2023

40

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

9 g/1000 mL

10 plastičnih (PP) kesa sa po 500 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1675/18

07.11.2018

06.11.2023

41

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

9 g/1000 mL

10 plastičnih (PP) kesa sa po 1000 ml rastvora za infuziju upakovane svaka u zaštitnu ovojnu kesu; u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1676/18

07.11.2018

06.11.2023

42

NATRIJ HLORID 0,9% IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

9 g/1000 mL

1 plastična (PP) kesa sa 1000 ml rastvora za infuziju upakovana u zaštitnu ovojnu kesu, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1841/18

07.11.2018

06.11.2023

43

PODAX

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

dapoksetin

film tableta

30 mg/1 tableta

3 film tablete (1 PVC/PE/PVDC- Al blister sa 3 tablete),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8667/17

12.11.2018

11.11.2023

44

PODAX

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

dapoksetin

film tableta

60 mg/1 tableta

3 film tablete (1 PVC/PE/PVDC- Al blister sa 3 tablete),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8708/17

12.11.2018

11.11.2023

45

VIRENTE

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

entekavir

film tableta

0,5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3979/17

12.11.2018

11.11.2023

46

VIRENTE

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S, Turska

entekavir

film tableta

1 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-4013/17

12.11.2018

11.11.2023

47

FORTEVIR

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S, Turska

entekavir

film tableta

1 mg/1 tableta

30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7078/17

05.11.2018

04.11.2023

48

FORTEVIR

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S, Turska

entekavir

film tableta

0,5 mg/1 tableta

30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-7079/17

05.11.2018

04.11.2023

49

MABTHERA

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

rituksimab

rastvor za injekciju

1600 mg/13.4 mL

staklena bočica sa 13,4 ml rastvora za injekciju, u kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-5076/17

02.11.2018

01.11.2023

50

KISQALI

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

ribociklib

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta

21 filmom obložena tableta (1 PVC/PCTFE blister sa 21 tabletom), u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-7845/17

01.11.2018

31.10.2023

51

KISQALI

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

ribociklib

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta

63 filmom obložene tablete (3 PVC/PCTFE blistera sa po 21 tabletom), u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-7848/17

01.11.2018

31.10.2023

52

NOMIGREN

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

ergotamin, kamilofin, kofein, mekloksamin, propifenazon

film tableta

200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta

2 film tablete (1 Alu/Alu blister sa 2 tablete), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5274/18

13.11.2018

12.11.2023

53

NOMIGREN

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

ergotamin, kamilofin, kofein, mekloksamin, propifenazon

film tableta

200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta

4 film tablete (1 Alu/Alu blister sa 4 tablete), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5275/18

13.11.2018

12.11.2023

54

NOMIGREN

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

ergotamin, kamilofin, kofein, mekloksamin, propifenazon

film tableta

200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta

10 film tableta (1 Alu/Alu blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5276/18

13.11.2018

12.11.2023

55

NOMIGREN

BOSNALIJEK d.d, Bosna i Hercegovina

ergotamin, kamilofin, kofein, mekloksamin, propifenazon

film tableta

200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5277/18

13.11.2018

12.11.2023

56

SERTRALIN BGP Products

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

sertralin

filmom obložena tableta

50 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-1140/18

05.11.2018

04.11.2023

57

MON.FDG (18F)

ECZACIBASI MONROL NUKLEER URUNLER SANAYI ve TICARET ANONIM §IRKETI, Turska

fludeoksiglukoza (18F)

rastvor za injekciju

250 megaBq/1 dan i sat kalibracije

1 višedozna bočica od 10 ml u olovnom kontejneru

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-2057/17

29.11.2018

28.11.2023

58

ERTINOB

NOBEL ILAC PAZARLAMA VE SANAYII Ltd.Sti, Turska

erlotinib

film tableta

150 mg/1 tableta

30 film tableta (2 PCTFE-Vinyl Al/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-7728/17

24.12.2018

23.12.2023

59

ERTINOB

NOBEL ILAC PAZARLAMA VE SANAYII Ltd.Sti, Turska

erlotinib

film tableta

100 mg/1 tableta

30 film tableta (2 PCTFE-Vinyl Al/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

ZU/Rp - Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-7750/17

24.12.2018

23.12.2023

60

FLONIVIN BS

GALENIKA Crna Gora d.o.o, Crna Gora

mliječno kiselinske bakterije

kapsula, tvrda

35 mg/1 kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC- Al/PVC blistera po 8 kapsula), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-2418/17

14.12.2018

13.12.2023

61

MYSIMBA

OREXIGEN

THERAPEUTICS IRELAND LIMITED, Irska

bupropion, naltrekson

tableta sa

produženim

oslobađanjem

8 mg/1 tableta+ 90 mg/1 tableta

112 tableta sa produženim oslobađanjem (4 PVC/PCTF/PVC//Al blistera po 28 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8097/17

17.12.2018

16.12.2023

62

NEOFEN Rapid

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ibuprofen

filmom obložena tableta

342 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC//Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-195/18

21.12.2018

20.12.2023

63

NEOFEN Rapid

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ibuprofen

filmom obložena tableta

684 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC//Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-196/18

21.12.2018

20.12.2023

64

PIRABRYL

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

piracetam

filmom obložena tableta

800 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2494/18

03.12.2018

02.12.2023

65

PIRABRYL

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

piracetam

filmom obložena tableta

1200 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2495/18

03.12.2018

02.12.2023

66

PIRABRYL

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

piracetam

filmom obložena tableta

1200 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2496/18

03.12.2018

02.12.2023

67

PIRABRYL

VIENNAPHARM GmbH, Austrija

piracetam

filmom obložena tableta

800 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 Al//PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2497/18

03.12.2018

02.12.2023

68

PRILEN AM

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

amlodipin, ramipril

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula

28 kapsula (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8507/17

26.12.2018

25.12.2023

69

PRILEN AM

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

amlodipin, ramipril

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula

28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8508/17

26.12.2018

25.12.2023

70

PRILEN AM

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

amlodipin, ramipril

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula

28 kapsula (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8509/17

26.12.2018

25.12.2023

71

PRILEN AM

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

amlodipin, ramipril

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula

28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8510/17

26.12.2018

25.12.2023

72

PRILEN AM

PLIVA HRVATSKA d.o.o, Hrvatska

amlodipin, ramipril

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula

28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-10011/17

26.12.2018

25.12.2023

73

RINGER IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

kalcijum-hlorid, kalijum- hlorid, natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL

500 ml rastvora za infuziju u plastičnoj, PP vrećici upakovanoj u zaštitnu, ovojnu vrećicu, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1691/18

13.12.2018

12.12.2023

74

RINGER IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

kalcijum-hlorid, kalijum- hlorid, natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL

10 plastičnih, PP vrećica sa 1000 ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1696/18

13.12.2018

12.12.2023

75

RINGER IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

kalcijum-hlorid, kalijum- hlorid, natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL

250 ml rastvora za infuziju u plastičnoj, PP vrećici upakovanoj u zaštitnu, ovojnu vrećicu, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1690/18

13.12.2018

12.12.2023

76

RINGER IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

kalcijum-hlorid, kalijum- hlorid, natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL

1000 ml rastvora za infuziju u plastičnoj, PP vrećici upakovanoj u zaštitnu, ovojnu vrećicu, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1692/18

13.12.2018

12.12.2023

77

RINGER IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

kalcijum-hlorid, kalijum- hlorid, natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL

18 plastičnih, PP vrećica sa 250 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1694/18

13.12.2018

12.12.2023

78

RINGER IMUNA

IMUNA PHARM a.s, Slovačka

kalcijum-hlorid, kalijum- hlorid, natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

8,6 g/1000 mL+ 0,3 g/1000 mL+ 0,33 g/1000 mL

10 plastičnih, PP vrećica sa 500 ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji

ZU - Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-1695/18

13.12.2018

12.12.2023

79

SEMGLEE

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

insulin glargin

rastvor za injekciju u napunjenom penu

100 jedinica/1 mL

5 napunjenih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-4575/18

17.12.2018

16.12.2023

 Ukupan broj lijekova za koje je izvršen upis u Registar od 01. oktobra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine je 79.

Broj 10-02.3-2215/19
22. aprila 2019. godine


Direktor
Dr. Aleksandar Zolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!