Međunarodni ugovori, broj 10/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1348/18 od 27. jula 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 50. redovnoj sjednici, održanoj 1. augusta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O USPOSTAVLJANJU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ST-EP (ELIMINISANJE SIROMAŠTVA PUTEM ODRŽIVOG TURIZMA)


Član 1.


Ratifikuju se Izmjene i dopune Sporazuma o uspostavljanju međunarodne organizacije ST-EP (Eliminisanje siromaštva putem održivog turizma), potpisan 2. aprila 2018. godine, u Sarajevu, na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Члан 3.


Ова одлука биће објављена у "Службеном гласнику БиХ - Међународни уговори" на српском, босанском, и хрватском језику и ступа на снагу даном објављивања.

Број 01-50-1-2899-41/18
1. августа 2018. године
Сарајево


Предсједавајући
Бакир Изетбеговић, с. р.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!