Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA JANUAR 2018. GODINE


I


1. Danka Savić, postavlja se na radno mjesto I sekretar u Odsjeku za ceremonijal Odjela za diplomatski protokol - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 25.01.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B6 platnog razreda državnih službenika diplomatsko - konzularnog osoblja.

II


1. Dženeta Halilović, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za susjedne zemlje Sektora za bilateralne odnose - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.02.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko - konzularnog osoblja.

III


1. Danijela Marković, postavlja se na radno mjesto interni revizor Jedinice za internu reviziju - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 01.02.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Aldina Bahtanović, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za centralnu evidenciju zaposlenih u policijskim tijelima u Odsjeku za kadrovske i opće poslove Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove - Agencija za policijsku podršku BiH, počev od 01.02.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Bojan Mašić, postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove Sektora općih poslova - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 31.01.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika diplomatsko - konzularnog osoblja.

Broj 03-34-2-139/18
05. februara 2018. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!