Službeni glasnik BiH, broj 82/17

Na osnovu člana 4. stav (2) Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme ("Službeni glasnik BiH", br. 53/09 i 22/16), te člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), ministar sigurnosti donosi


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O LISTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA ČIJE JE KRETANJE POTREBNO ODOBRENJE


Član 1.


U Odluci o Listi naoružanja i vojne opreme za čije je kretanje potrebno odobrenje u članu 3. stav (2) brojevi "2.3.", zamjenjuju se brojevima "2.4.".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 12-01-04-7-1524-42/17
25. oktobra 2017. godine
Sarajevo


Ministar
Dragan Mektić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!