Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 31. januara 2018. godine, i na 36. sjednici Doma naroda, održanoj 20. februara 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O DONACIJI OPREME ZA SIGURNOSNE PROVJERE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Nota sporazuma o donaciji opreme za sigurnosne provjere između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-212/18
20. februara 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!