Službeni glasnik BiH, broj 82/17

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA OKTOBAR 2017. GODINE


I


1. Ivica Grubeša, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH - Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, počev od 10.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Dragana Elez, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za administraciju baza u Sektoru za informacione tehnologije Zajedničke službe - Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH, počev od 24.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Dragana Prtvar postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za programiranje i budžetiranje u Odsjeku za program i budžet Sektora za finansije i budžet, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Lejla Pleh postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu materijalno -finansijske dokumentacije u Odsjeku za materijalno-finansijsko poslovanje Sektora za finansije i budžet, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Nada Grujić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu materijalno -finansijske dokumentacije u Odsjeku za obračun plata i naknada Sektora za finansije i budžet, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke l. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Nedim Tukić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za planiranje i analizu budžeta u Odsjeku za politiku, planove i logističke operacije Sektora za nabavku i logistiku, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Goran Zavadil postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za održavanje informatičke, elektronske i birotehničke opreme u Odsjeku za održavanje Sektora za nabavku i logistiku, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Aleksandar Vasiljević postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za održavanje zrakoplovstva i PZ sredstava u Odsjeku za održavanje Sektora za nabavku i logistiku, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Amir Alendar postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za elektro i gromobranske instalacije u Odsjeku za graditeljstvo i infrastrukturu Sektora za nabavku i logistiku, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

X


1. Boris Pocrnja postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za vojno bilateralnu saradnju u Odsjeku za bilateralnu i multilateralnu saradnju Sektora za međunarodnu saradnju, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XI


1. Goran Matuh postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za standardizaciju u Odsjeku za standardizaciju i sigurnost komunikacija Sektora za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz BI platnog razreda državnih službenika.

XII


1. Veljko Radovanović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja u Odsjeku za rad i zapošljavanje Sektora za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije - Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XIII


1. Asim Kraković, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za izradu i praćenje realizacije projekata u oblasti nauke u Odsjeku za nauku Sektora za nauku i kulturu -Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 16.10.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XIV


1. Mirjana Banduka - Ješić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za pravna pitanja i koordinaciju pravnog približavanja u Odjeljenju za pravne, finansijsko-materijalne i opće poslove, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, počev od 01.11.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XV


1. Dijana Tadić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za međuentitetsku saradnju u Odsjeku za međuentitetsku saradnju i koordinaciju Sektora za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju - Ministarstvo pravde BiH, počev od 01.11.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XVI


1. Jadranka Mandarić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za centraliziranu obuku u Odsjeku za obuku Sektora za obuku i informacione tehnologije - Agencija za državnu službu BiH, počev od 01.11.2017. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-130-18/17
06. novembra 2017. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!