Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA APRIL 2018. GODINE


I


1. Velibor Lazarević postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za praćenje izrade i provođenja strategija, projekata i programa u sportu u Sektoru za sport, Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 16.04.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Lejla Hamzić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za trgovinske odnose s evropskim integracijama u Odsjeku za trgovinske odnose s evropskim integracijama Sektora za međunarodne trgovinske odnose, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 16.04.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Aleksandra Kozić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za analiziranje i planiranje mjera carinsko-tarifne politike u Odsjeku za istraživanje, analizu i planiranje mjera carinsko-tarifne politike Sektora za carinsku politiku i tarife, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 16.04.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Sanja Grubačić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za programe i projekte zaštite okoline u Odsjeku za zaštitu okoline Sektora za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 16.04.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Vanda Medić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za zaštitu okoline i međunarodnu saradnju u Odsjeku za zaštitu okoline Sektora za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 16.04.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Selim Bajrović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za internu kontrolu Kabinetu direktora, Centar za uklanjanje mina u BiH, počev od 01.05.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Predrag Marjanović, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za administraciju sistema i aplikacija u Tehničkom sektoru, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 01.05.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Edin Hajdarovac, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za podršku i bezbjednost sistema u Tehničkom sektoru, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 01.05.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Zoran Stojisavljević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za upravljanje transportom u Odsjeku za skladištenje i transport dokumenata Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 01.05.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

X


1. Lida Kapić-Buljubašić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za komunikaciju, administraciju i podršku, RC Sarajevo, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 01.05.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-138-6/18
07. maja 2018. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!