Međunarodni ugovori, broj 6/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-818/18 od 15. maja 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 49. redovnoj sjednici, održanoj 3. jula 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O SAGLASNOSTI NA UVEĆANJE ZAJMA I PRIHVATANJU UVEĆANJA OBAVEZA PO UGOVORU O GARANCIJI (BANJALUKA - DOBOJ - FAZA 1) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ I UGOVORA BROJ 2 O AMANDMANU NA UGOVOR O ZAJMU POTPISAN 26. APRILA 2012. GODINE (BANJALUKA - DOBOJ - FAZA 1), IZMEĐU JAVNOG PREDUZEĆA "AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJALUKA I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o saglasnosti na uvećanje zajma i prihvatanju uvećanja obaveza po Ugovoru o garanciji (Banjaluka - Doboj - Faza 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 5. januara 2018. godine u Sarajevu na engleskom jeziku i Ugovor broj 2 o Amandmanu na Ugovor o zajmu potpisan 26. aprila 2012. godine (Banjaluka - Doboj -Faza 1) između Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Banjaluka i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 27. decembra 2017. godine, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekstovi Ugovora o saglasnosti i Ugovora broj 2 u prijevodu glase:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2446-31/18
3. jula 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!