Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 13. i člana 30. stav 3. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici održanoj 30.01.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Nedeljko Stanković, spol muški, rođen 01.10.1958. godine u mjestu Tinja Donja, Srebrenik, Bosna i Hercegovina, državljanin Republike Austrije, stiče državljanstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 13. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Upis u matične knjige)

Na osnovu ove odluke nadležni matični ured izvršiti će upis u matične knjige rođenih, odnosno knjige državljana Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Realizacija)

Zadužuje se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine za realizaciju ove odluke.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 20/19
30. januara 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!