Međunarodni ugovori, broj 3/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-713/18 od 17. aprila 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 99. vanrednoj sjednici, održanoj 24. aprila 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza na nosioce običnih pasoša, potpisan 27. novembra 2017.godine u Budimpešti, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1636-1/18
24. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!