Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana 36. stav (3) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), a u vezi sa članom V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 7. decembra 2017. godine, donijela je


ODLUKU

I


(1) Za dobra kulturno-historijskog naslijeđa uvrštena na spisak dobara koji je sastavni dio ove odluke produžava se režim zaštite iz člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

(2) Režim zaštite u smislu stava (1) ove tačke produžava se do donošenja konačne odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju predloženog dobra nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za proglašenje.

II


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04.1-02.9-88/17-7
7. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Radoje Vidović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!