Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10 i 103/12), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA JULI 2018. GODINE


I


1. Tarik Oprašić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za NATO/PfP programe u Odsjeku za saradnju sa NATO/PfP Sektora za međunarodnu saradnju – Ministarstvo odbrane BiH, počev od 01.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Suad Sofović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za servisiranje vanjskog duga u Odsjeku za servisiranje vanjskog duga Sektora za javni dug – Ministarstvo finansija i trezora BiH, počev od 01.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Jasna Džemić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Sektoru za zdravstvo – Ministarstvo civilnih poslova BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Sani Šarčević postavlja se na radno mjesto stručni saradnik u Odjeljenju imenovane laboratorije, nadzor i verifikacija Sektora za zakonsko mjeriteljstvo, Institut za mjeriteljstvo BiH, počev od 10.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Amela Meholjić postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Zajedničke službe, Institut za mjeriteljstvo BiH, počev od 10.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Snježana Marić-Kovačević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za turizam u Odsjeku za turizam Sektora za vodne resurse, turizam i zaštitu okoline - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Josipa Purušić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za odnose sa javnošću u Odjeljenju za podršku - Agencija za policijsku podršku, počev od 06.08.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Aida Tucović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-carinski inspektor u Carinskoj ispostavi Neum, RC Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 25.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Emsad Ibrić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za sigurnost sistema u Grupi za komunikacije, internet, sigurnost i eksternu podršku, Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku Sektora za informacione tehnologije, Središnji ured uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 25.07.2018. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-139-12/18
31. jula 2018. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!