Međunarodni ugovori, broj 3/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. marta 2018. godine, i na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 17. aprila 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU MINISTARSTVA ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA NACIONALNE ODBRANE NARODNE REPUBLIKE KINE O VOJNOJ POMOĆI ZA BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne odbrane Narodne Republike Kine o vojnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu, potpisanog 6. decembra 2017. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-606/18
17. aprila 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!