Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključkom sa 123. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održane 4.12.2017. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici održanoj 22.12.2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA I PODKOORDINATORA ZA PROJEKAT REGIONALNOG EKONOMSKOG PROSTORA ZAPADNOG BALKANA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom, u cilju implementacije Višegodišnjeg akcionog plana za uspostavu Regionalnog ekonomskog prostora Zapadnog Balkana (Multiannual Action Plan - MAP) (u daljem tekstu: Akcioni plan), imenuje se nacionalni koordinator za Projekat regionalnog ekonomskog prostora Zapadnog Balkana i podkoordinatori za oblasti trgovina, mobilnost, investicije i digitalne integracije, koje su utvrđene u Akcionom planu, za period implementacije Akcionog plana.

Član 2.
(Imenovanje nacionalnog koordinatora i podkoordinatora)

(1) Za nacionalnog koordinatora za Projekat regionalnog ekonomskog prostora Zapadnog Balkana imenuje se HAMDO TINJAK.

(2) Za podkoordinatore za oblasti iz člana 1. ove Odluke imenuju se:

a) DRAGIŠA MEKIĆ, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,

b) AMMAR MIRAŠČIJA, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

c) JELENA BRKIĆ, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i

d) ŠADI MATAR, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Dostavljanje izvještaja)

Nacionalni koordinator izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana.

Član 4.
(Finansiranje troškova)

Institucije iz člana 2. ove Odluke snose putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za imenovana lica.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 292/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!