Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-212/18 od 20. februara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 45. redovnoj sjednici, održanoj 13. marta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA O DONACIJI OPREME ZA SIGURNOSNE PROVJERE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE


Član 1.


Ratifikuje se Nota Sporazum o donaciji opreme za sigurnosne provjere između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine, zaključen razmjenom diplomatskih nota.

Član 2.


Tekst Nota Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-936-19/18
13. marta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Akademik Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!