Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 7. Odluke o uspostavljanju Odbora za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/18), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 155. sjednici, održanoj 25. septembra 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom imenuju se članovi Odbora za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor).

Član 2.
(Imenovanje Odbora)

(1) U Odbor se imenuju:

a) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine:

1) Mirko Šarović, ministar, predsjedavajući,

2) Mato Franjičević, zamjenik ministra, zamjenik člana;

b) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine:

1) Miro Džakula, direktor, zamjenik predsjedavajućeg,

2) Vladimir Dragičević, pomoćnik direktora za Sektor za carine, zamjenik člana;

c) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:

1) Tarik Bukvić, šef Odsjeka za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju, član,

2) Sidik Spahić, savjetnik u Odsjeku za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju, zamjenik člana;

d) Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine:

1) Mladen Goluža, šef Odsjeka za prometnu infrastrukturu, član,

2) Kojo Koprivica, pomoćnik ministra za pravne i opće poslove, zamjenik člana;

e) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine:

1) Jelena Brkić, pomoćnik ministra u Sektoru za pravne, kadrovske, opće i finansijske poslove, član,

2) Igor Bevanda, savjetnik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, zamjenik člana;

f) Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine:

1) Pavo Radić, zamjenik direktora, član,

2) Ljubomir Kalaba, direktor, zamjenik člana;

g) Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja:

1) Goran Perković, direktor, član,

2) Snežana Akulović, šef Odjeljenja za fitofarmaceutska sredstva i mineralna đubriva, zamjenik člana;

h) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine:

1) Džemil Hajrić, direktor, član,

2) Dragan Brenjo, zamjenik direktora, zamjenik člana;

i) Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine:

1) Aleksandar Golijanin, direktor, član,

2) Dražan Primorac, zamjenik direktora, zamjenik člana;

j) Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine:

1) Indira Fazlagić, glavni inspektor, član,

2) Senada Čaklovica, šef laboratorije za mikrobiološku i biološku kontrolu kvaliteta lijeka, zamjenik člana;

k) Federalno ministarstvo trgovine Federacije Bosne i Hercegovine:

1) Dijana Čampara, pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu, član,

2) Lejla Kljako, viši stručni saradnik u sektoru za vanjsku trgovinu, zamjenik člana;

l) Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske:

1) Dušanka Tegeltija, pomoćnik ministra za trgovinu, član,

2) Zoran Ješić, načelnik Odjela za trgovinu i carine, zamjenik člana;

m) Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu u Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine:

1) Pero Gudeljević, šef Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu, član,

2) Amra Abadžić, šef Pododjela za privredni razvoj, zamjenik člana;

n) Federalna uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine:

1) Anis Ajdinović, direktor, član,

2) Muamer Terzić, federalni inspektor za kvalitetu tečnih naftnih goriva, zamjenik člana;

o) Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske:

1) Borka Surtov, pomoćnik direktora glavnog republičkog tržnog inspektora, član,

2) Milica Matijević, stručni savjetnik za međunarodne projekte i finansijska pitanja, zamjenik člana,

p) Inspektorat Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine:

1) Azijada Ibrahimović, glavni inspektor, član

2) Miodrag Vasić, sanitarni inspektor, zamjenik člana;

r) Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine:

1) Nemanja Vasić, predsjednik, član,

2) Ognjenka Lalović, direktor Sektora privrede, zamjenik člana;

s) Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine:

1) Mirsad Jašarspahić, predsjednik, član,

2) Marko Šantić, potpredsjednik, zamjenik člana;

t) Privredna komora Republike Srpske:

1) Dragica Ristić, direktor, član,

2) Dragana Šobot, sekretar Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva, zamjenik člana;

u) Privredna komora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine:

1) Dragan Đukić, član Upravnog odbora Privredne komore Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član.

(2) Predsjedavajući Odbora po potrebi može u svoj rad i rad svojih tijela uključiti predstavnike i drugih institucija u Bosni i Hercegovini, kao i drugih organizacija koje mogu uticati na olakšavanje međunarodne trgovine, predstavnike poslovne zajednice, privrednih udruženja, naučnih i obrazovnih ustanova i druga lica koja nisu članovi Odbora, kada se raspravlja o temama iz njihove nadležnosti.

(3) Institucije iz stava (1) ovog člana će odmah, a najkasnije u roku od pet dana obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o promjenama svog člana i zamjenika člana u Odboru.

Član 3.
(Mandat)

Članovi Odbora će obavljati dužnosti Odbora sve do prestanka obavljanja dužnosti u instituciji koja ih je predložila za svog predstavnika ili zamjenika predstavnika u Odboru.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 285/18
25. septembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!