Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 7. stav (7) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16 i 94/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici, održanoj 28.12.2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU VISINE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se visina osnovice za obračun plata, drugih primanja i naknada osoblјu zaposlenom u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za budžetsku 2018. godinu.

(2) Visina osnovice za svako diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine utvrđuje se kako slijedi:

Rb

ZEMLJA/SJEDIŠTE DKP BiH

OSNOVICA (KM)

1

2

3

1

AUSTRALIJA, KANBERA

1.378

2

AUSTRIJA, BEČ

1.444

3

BELGIJA, BRISEL

1.460

4

BUGARSKA, SOFIJA

1.231

5

CRNA GORA, PODGORICA

1.214

6

ČEŠKA REPUBLIKA, PRAG

1.346

7

DANSKA, KOPENHAGEN

1.559

8

EGIPAT, KAIRO

1.280

9

FRANCUSKA, PARIZ

1.477

10

FRANCUSKA, STRAZBUR

1.477

11

GRČKA, ATINA

1.214

12

HOLANDIJA, HAG

1.395

13

HRVATSKA, ZAGREB

1.395

14

INDIJA, NJU DELHI

1.296

15

INDONEZIJA, DžAKARTA

1.411

16

IRAN, TEHERAN

1.460

17

ITALIJA, RIM

1.346

18

ITALIJA, MILANO

1.346

19

IZRAEL, TEL AVIV

1.592

20

JAPAN, TOKIO

1.805

21

JORDAN, AMAN

1.493

22

KANADA, OTAVA

1.411

23

KATAR, DOHA

1.756

24

KINA, PEKING

1.510

25

KUVAJT, KUVAJT

1.411

26

LIBIJA, TRIPOLI

1.247

27

MAĐARSKA, BUDIMPEŠTA

1.247

28

MALEZIJA, KUALA LUMPUR

1.362

29

MAKEDONIJA, SKOPJE

1.214

30

NORVEŠKA, OSLO

1.493

31

NJEMAČKA, BERLIN

1.329

32

NJEMAČKA, MINHEN

1.329

33

NJEMAČKA, FRANKFURT

1.329

34

NJEMAČKA, ŠTUTGART

1.329

35

PAKISTAN, ISLAMABAD

1.313

36

POLJSKA, VARŠAVA

1.182

37

RUMUNIJA, BUKUREŠT

1.067

38

RUSKA FEDERACIJA, MOSKVA

1.559

39

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, NJUJORK

1.641

40

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, ČIKAGO

1.641

41

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, VAŠINGTON

1.641

42

SAUDIJSKA ARABIJA, RIJAD

1.362

43

SLOVENIJA, LJUBLJANA

1.313

44

SRBIJA, BEOGRAD

1.313

45

SVETA STOLICA, VATIKAN

1.346

46

ŠPANIJA, MADRID

1.280

47

ŠVEDSKA, ŠTOKHOLM

1.444

48

ŠVICARSKA, BERN

1.690

49

ŠVICARSKA, ŽENEVA

1.690

50

TURSKA, ANKARA

1.264

51

TURSKA, ISTANBUL

1.264

52

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI, ABU DABI

1.608

53

VELIKA BRITANIJA, LONDON

1.592

 Član 2.
(Primjena Odluke)

Od datuma primjene ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u 2017. godini ("Službeni glasnik BiH", broj 24/17).

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" a primjenjuje se nakon usvajanja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine.

VM broj 321/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!