Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13), a u skladu sa odredbama Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17 i 88/17), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 19.04.2018. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U BUGOJNU


I


Za stručnog saradnika u Općinski sud u Bugojnu, imenuje sе Sokanović Ivan.

II


Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovanog kandidata. Imenovani kandidat se istakao, između ostalih prijavljenih kandidata, sposobnošću razumijevanja i sistematičnog analiziranja pravnih problema, poznavanju relevantnih zakona i drugih propisa, sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti i poslove stručnog saradnika. Vijeće smatra da ovaj kandidat u potpunosti ispunjava propisane uslove za imenovanje stručnih saradnika.

III


Imenovani stupa na dužnost 1.5.2018. godine.

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa članom 45. stav (3) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Broj 04-07-3-1536-4/2018
19. aprila 2018. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!