Međunarodni ugovori, broj 5/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-717/18 od 18. aprila 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 47. redovnoj sjednici, održanoj 10. maja 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE ("PRIMALAC") KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("FEDERACIJA"), KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA ZENICA ("AGENCIJA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA"), KOJU PREDSTAVLJA GRADONAČELNIK U IZNOSU OD EUR-a 13.016.696,80 EURA (ULAGANJE) I 500.000,00 EURA (PRATEĆE MJERE) – PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA, ZENICA


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni ("KfW"), i Bosne i Hercegovine ("Primalac"), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine ("Federacija"), koju zastupa Federalno ministarstvo finansija, i Grada Zenica ("Agencija za provedbu projekta"), koju predstavlja gradonačelnik u iznosu od 13.016.696,80 eura (Ulaganje) i 500.000,00 eura (Prateće mjere) – Prikupljanje i tretman otpadnih voda, Zenica, potpisan 30. oktobra 2017. godine i 08. novembra 2017. godine u Sarajevu, 13. novembra 2017. godine u Frankfurtu na Majni i 26. oktobra 2017. godine u Zenici, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1770-16/18
10. maja 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!