Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 39. st. (1), (3), (4) i (5) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 4. Odluke o formiranju Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 62/14, 87/15 i 44/16) i člana 6. stav (1) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 4.12.2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU JEDNOKRATNE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se visina jednokratne naknade za rad koordinatoru, članovima i tehničkom sekretaru Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu, te reguliše pitanje na teret čijih sredstava se vrši isplata predmetne naknade.

Član 2.
(Visina naknade)

(1) Jednokratna naknada za rad koordinatoru, članovima i tehničkom sekretaru Komisije za kupovinu objekata za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u Beogradu i Zagrebu utvrđuje se u iznosu od po 951,38 KM.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se uz primjenu ograničenja propisanih članom 39. st. (3), (4) i (5) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17).

(3) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se na teret Budžeta Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2017. godinu.

Član 3.
(Realizacije odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 284/17
04. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!