Službeni glasnik BiH, broj 8/19

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), člana 2. Sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2018. godini, broj 01-41-1-31-48/18 od 27.08.2018. godine, Odluke o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 71/18), Odluke o preraspodjeli neutrošenih sredstava po prethodno odobrenim zajedničkim projektima ("Službeni glasnik BiH", br. 71/18) i Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", br. 63/16), Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, na svojoj 14. sjednici održanoj 27.12.2018. godine, donosi


ODLUKU


O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2018. GODINU


Član 1.


(1) Članom 4. Odluke o rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2018. godinu, sredstva u iznosu od 1.647.688.30 KM raspoređena su za finansiranje projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici.

(2) Članom 4. Odluke o preraspodjeli neutrošenih sredstava po prethodno odobrenim zajedničkim projektima, sredstva u iznosu od 150.316,41 KM se udružuju sa sredstvima namijenjenim za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za 2018. godinu.

(3) Ukupna sredstva koja se u 2018. godini raspoređuju za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici iznose 1.798.004.71 KM.

Član 2.


Na osnovu Javnog poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za dostavu prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici, općine i gradovi u BiH su dostavile projekte u svrhu dodjele pomoći iz oblasti saniranja putne infrastrukture, vodosnabdijevanja. kanalizacije i saniranja socijalne infrastrukture.

Član 3.


(1) Sredstva iz člana 1. stav (3) ove odluke raspoređena su za finansiranje prioritetnih projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici.

(2) Lista projekata po Javnom pozivu za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici, koju je odobrila Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH, je sastavni dio ove odluke.

Član 4.


(1) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će obavijestiti općine i gradove u BiH, čiji su projekti odabrani, o odabranim projektima, iznosima i namjenama sredstava iz člana 3. ove odluke.

(2) Nakon obavještavanja o dodjeli finansijskih sredstava, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i Predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH će sa nosiocima implementacije potpisati Sporazum o saradnji, na osnovu kojeg će se provoditi realizacija dodijeljenih sredstava, u skladu sa važećim procedurama.

(3) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će, u skladu sa važećim procedurama, na osnovu potpisanih sporazuma o saradnji, vršiti monitoring procesa implementacije projekata.

Član 5.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj K-14-41-1-3315-3/18
27. decembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Mate Jozić, s. r.
Lista projekata po Javnom pozivu za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici 

Broj prijave

Podnosilac prijave opština/grad

 

Predmet

pomoći

Mikrolokalitel

Iznos odobrenih sredstava

1.

81

Gacko

P

Nasipanje puta u Borču

Previla-Manjaci

70.000

2.

168

Glamoč

S

Poslovno-edukativni centar Medžlisa IZ Glamoč

Glamoč

40.000

3.

15

Ilijaš

V

i

K

Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže u MZ Malešići

MZ Malešići

100.000

4.

91

Jablanica

P

Izgradnja putne infrastrukture prema povratničkim naseljima Doljani, Sovići i Risovac

Doljani, Sovići i Risovac

60.000

5.

56

Osmaci

P

Uređenje raskrsnice za Šeher

Sadževac-Šeher

20.000

6.

56

Osmaci

P

Asfaltiranje puta

Sajtovići-Vacetinska

rijeka

Sajtovići-Vacetinska rijeka

50.000

7.

189

Zvornik

P

Asfaltiranje puta Dugi Do-Parlog

Dugi Do-Parlog

63.000

8.

198

Nevesinje

P

Rekonstrukcija puta u naselju Čanje

Čanje

30.000

9.

5

Pale-Prača

V

i

K

Dovršetak izgradnje glavnog kolektora kanalizacione mreže u povratničkom naselju Prača

Prača

50.000

10.

142

Rogatica

P

Nastavak modernizacije lokalnog puta Vran Do- Vragolovi

Vran Do-Vragolovi

60.000

11.

164

Srebrenica

P

Rekonstrukcija i adaptacija putnog pravca

Budovići - Bacuta

20.540

12.

137

Jezero

P

Sanacija puta i asfaltiranje

Čerkazovići

45.000

13.

178

Žepče

V

i

K

Povećanje kapaciteta postojećeg sistema vodovoda u naselju G. Ozimica

Gornja Ozimica

40.000

14.

19

Rudo

P

Asfaltiranje lokalnog puta Setihovo Ravno Setihovo i Kovioc

Setihovo Ravno Setihovo-Kovioc

22.460

15.

106

Tešanj

P

Asfaltiranje lokalnog puta Križ-Blaževci

Križ-Blaževci

20.000

16.

106

Tešanj

P

Asfaltiranje lokalnog puta Križ-Kalošević

Križ-Kalošević

30.000

17.

106

Tešanj

P

Asfaltiranje lokalnog puta Trepče-Šije

Trepče-Šije

30.000

18.

122

Višegrad

S

Rekonstrukcija džamije u džematu Žlijeb

Žlijeb

40.000

19.

190

Bijeljina

P

Asfaltiranje ulica na području grada Bijeljine L=2500 m

Bijeljina

75.000

20.

190

Bijeljina

P

Asfaltiranje nekategorisanih puteva na području grada Bijeljine L=2885 m

Bijeljina

75.000

21.

190

Bijeljina

S

Izrada fasade novog parohijskog doma u Velikoj Obarskoj

Velika Obarska

5.000

22.

190

Bijeljina

S

Građevinski radovi na parohijskom domu u CO Vršani

Vršani

5.000

23.

126

Doboj

S

Završetak započetih radova na crkvi Sv. Grigorija Čudotvorca u Sjenini Rijeci

Sjenina Rijeka

30.000

24.

88

Glamoč

S

Rekonstrukcija Saborne crkve u Glamoču

Glamoč

15.000

25.

159

Istočno Novo Sarajevo

S

Izgradnja crkve Svete Angeline Srpske u MZ Toplik

Tilava

20.000

26.

59

Istočni Stari Grad

P

Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Njemanica - Šaševac

Njemanica-Šaševac

45.000

27.

37

Istočna Ilidža

P

Rekonstrukcija i modernizacija ulice Slavenska u naselju Donje Mladice

Donje Mladice

50.000

28.

134

Kalesija

P

Sanacija lokalnog puta dionica M-4-Zelina (most na rijeci Spreči)

M-4-Zelina (most na rijeci Spreči)

65.000

29.

56

Osmaci

P

Rekonstrukcija i proširenje ulice u centru Osmaka

Centar-Sadževac

50.000

30.

197

Petrovo

S

Sanacija hrama Pokrova Presvete Bogorodice i parohijskog doma u Petrovu

Petrovo

40.000

31.

165

Sokolac

V

i

K

Izgradnja kanalizacionog kraka u naselju Ćilimara

Ćilimara

35.000

32.

50

Tuzla

S

Zamjena ograde oko srpske pravoslavne crkve

Tuzla

30.000

33.

230

Vukosavlje

V

i

K

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode od mangana sa rezervoarima u MZ

MZ Jezero

45.000

 

 

 

 

Jezero

 

 

34.

135

Banjaluka

S

Sanacija metalne ograde oko groblja Sv. Marko

Banjaluka

18.000

35.

214

Derventa

P

Završni radovi na asfaltiranju dionice puta Raščići-Kalačka

Raščići-Kalačka

45.000

36.

214

Derventa

S

Rekonstrukcija dijela samostana Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog

Derventa

20.000

37.

141

Kotor Varoš

V

i

K

Proširenje primarne vodovodne mreže Grad- Zabrde-Podbrđe-Bujde (III faza)

Grad-Zabrđe-Podbrđe-Bujde

50.000

38.

198

Nevesinje

P

Rekonstrukcija dijela ulice između Crkve Uznesenja BDM i župnog dvora

Nevesinje

30.000

39.

73

Pelagićevo

S

Izgradnja kapele i mrtvačnice na groblju u Okrugliću II faza

Okruglić

45.000

40.

161

Šamac

P

Nasipanje puta u Grebnicama

Grebnice

5.000

41.

161

Šamac

P

Nasipanje puta u Gornjem Hasiću

Gornji Hasići

4.000

42.

161

Šamac

P

Nasipanje puta u Zasavici

Zasavica

5.000

43.

161

Šamac

P

Nasipanje puta u Novom Selu

Novo Selo

4.000

44.

161

Šamac

P

Nasipanje puta u Kornici

Kornica

3.004.71

45.

51

Domaljevac-Šamac

S

Uređenje dvorišta župne crkve Sv. Jakova Markijskog u Grebnicama

Grebnice

50.000

46.

105

Kakanj

P

Rekonstrukcija ceste Čizmići-Kalfići

Čizmići-Kalfići

35.000

47.

148

Bugojno

S

Izgradnja Pastoralnog centra i obnova župne kuće u Kandiji

Kandija

30.000

48.

154

Busovača

S

Rekonstrukcija filijalne crkve na Čepu

Kaćuni

15.000

49.

89

Konjic

 

Sanacija grijanja u ustanovi Narodni univerzitet Konjic

Konjic

30.000

50.

167

Lopare

S

Rekonstrukcija Doma kulture u Jablanici

Jablanica

33.000

 

 

 

 

 

SVEUKUPNO

1.798.004,71

 
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!