Međunarodni ugovori, broj 10/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-1485/18 od 27. jula 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 50. redovnoj sjednici, održanoj 1. augusta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU (KORIDOR Vc MOSTAR JUG) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o finansiranju (Koridor Vc Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, potpisan 26. aprila 2018. godine, u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2899-32/18
1. augusta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

1 http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf

2 http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!