Službeni glasnik BiH, broj 10/18

U skladu sa članom 88. stav 1. tačka d) i stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa članom 118. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15 i 93/16), Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je, na sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donijelo


ODLUKU


O PRESTANKU STATUSA STRUČNE SARADNICE

Tini Jusufbašić, stručnoj saradnici u Općinskom sudu u Gradačcu, prestaje status stručne saradnice u navedenom sudu, sa danom 31.12.2017. godine, zbog podnošenja ostavke.

Ova odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Tina Jusufbašić, stručna saradnica u Općinskom sudu u Gradačcu, dana 29.11.2017. godine, uputila je pismenu ostavku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, na dužnost stručne saradnice u navedenom sudu, sa danom 31.12.2017. godine.

Članom 118. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje status stručnog saradnika, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja ostavke.

Na osnovu naprijed navedenog, a u skladu sa članom 118. stav 1. tačka b) Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-3757-2/2017
21. decembra 2017. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!