Međunarodni ugovori, broj 12/17

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine, a u vezi s članovima 3. i 6. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", br. 29/00 i 32/13) i člana 32. stava 1. a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 10/13 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 42. redovnoj sjednici, održanoj 2017. godine, donijelo


ODLUKU


O PRIHVATANJU PRISTUPANJA REPUBLIKE KOREJE HAŠKOJ KONVENCIJI O PRIBAVLJANJU DOKAZA U INOZEMSTVU U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA


I


Prihvata se pristupanje Republike Koreje Haškoj konvenciji o pribavljanju dokaza u inozemstvu u građanskim i trgovačkim stvarima.

II


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01-50-1-4902-31/17
21. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!