"Službeni glasnik BiH", broj 2/18 9.1.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 2/18 [9.1.2018.]

Akti iz ovog broja:

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ŠEFA GRUPE ŠTABNOG OSOBLJA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI OBUKE EUROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE S PRAVNOM TEČEVINOM EVROPSKE UNIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENЈU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU NABAVKE HELIKOPTERA ZA MINISTARSTVO ODBRANE I ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PLATFORME ZA RAZVOJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2017. - 2022.
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2018. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU REMONTA HELIKOPTERA ZA PERIOD 2013. - 2014. GODINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU NACIONALNOG KOORDINATORA I PODKOORDINATORA ZA PROJEKAT REGIONALNOG EKONOMSKOG PROSTORA ZAPADNOG BALKANA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U RADIOTELEVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JEDNOKRATNE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA KUPOVINU OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U BEOGRADU I ZAGREBU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2018. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O TARIFAMA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O TARIFAMA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA ZA OCJENJIVANJE I REVIZIJU KVALITETA I DAVANJE PREPORUKA O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJE ZA IZBOR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA KOJI DAJU OCJENU I OBAVLJAJU REVIZIJU KVALITETA I DAJU PREPORUKE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH STRUČNJAKA KOJI DAJU OCJENU I OBAVLJAJU REVIZIJU KVALITETA I DAJU PREPORUKE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!