"Službeni glasnik BiH", broj 33/18 9.8.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/18 [9.8.2018.]

Akti iz ovog broja:

Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Ministarstvo finansija KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KANTONALNI SUD U SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU IMENA ČESMI U OPĆINI STARI GRAD, ULICA TERZIBAŠINA BROJ 1, HATIDŽA MEHMEDOVIĆ
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA "RELJEVO"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "RAJLOVAC III"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "RAJLOVAC III"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU o davanju saglasnosti za zakljuČenje Nagodbe u pravnoj stvari tuŽitelja City Mark Plus d.o.o. Sarajevo protiv tuŽenog Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM OZNAČENOG KAO K.Č. 1781/6 K.O. SARAJEVO IV RADI IZGRADNJE LIFTA - INVALIDSKOG POMAGALA UZ OBJEKAT KOLEKTIVNOG STANOVANJA U ULICI M. TITA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RATIFICIRANJU SPORAZUMA O NAČINU PODJELE ZAJEDNIČKI STEČENIH NEKRETNINA IZVAN DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA GRADSKI CENTAR "MARIJIN DVOR" - II FAZA (PODZEMNA GARAŽA U ULICI BULEVAR FRANCA LEHARA)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA "PANJINA KULA - HRASTOVI, LOKALITET BREKA" (na parceli k.Č. broj 1757 K.O. Sarajevo V)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PANJINA KULA - HRASTOVI, LOKALITET BREKA" NA PARCELI K.Č. BROJ 1757 K.O. SARAJEVO V
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BREKA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O DODJELI, NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA DIJELA PROSTORIJA MJESNIH ZAJEDNICA OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ODNOSE SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUSNA PITANJA GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA STATUSNA PITANJA GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA PITANJA MLADIH
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - ČEKALUŠA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - ČEKALUŠA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - ČEKALUŠA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - ČEKALUŠA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA "PODGAJ - TEKIJA" PARCELE B1 i B3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODGAJ - TEKIJA" PARCELE B1 I B3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STAMBENA ZONA ŠIP" (PODRUČJE OPĆINE CENTAR SARAJEVO)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STAMBENA ZONA ŠIP" (PODRUČJE OPĆINE CENTAR SARAJEVO)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA POSLOVNA ZONA "ŠIP"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA POSLOVNA ZONA "ŠIP"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA GRADSKI CENTAR "MARIJIN DVOR" - II faza
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "JAGOMIR II"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - MEJTAŠ"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "BJELAVE - MEJTAŠ"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODGAJ - TEKIJA"
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ĆEMALUŠA 2
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI ĆEMALUŠA 3
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI JUKIĆEVA 120
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI MARŠALA TITA 4
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI NIKOLE KAŠIKOVIĆA 9 (POVRŠINE 18 m2)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI NIKOLE KAŠIKOVIĆA 9 (POVRŠINE 45 m2)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI PRUŠČAKOVA 2 (ULAZ IZ MARŠALA TITA 17)
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
ODLUKU O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U ULICI VRAZOVA 5
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU STIPENDIJE "PROF. DR. HUSEIN KULENOVIĆ" NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA
OPĆINA CENTAR - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2018. GODINU
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "BJELAŠNICA - I FAZA"
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA "BJELAŠNICA - II FAZA"
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 2018 - 2022. GODINA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IMPLEMENTACIJU, MONITORING I EVALUACIJU STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 2018 - 2022. GODINA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O NEPOSREDNOJ POGODBI ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ELEKTROPRIVREDI BiH D.D. SARAJEVO
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "PEJTON"
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "PEJTON"
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2018. GODINE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2018. GODINU
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" - ZA LOKALITET "1" I "2"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" - ZA LOKALITET "1a"
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE I POTPISIVANJE ANEKSA UGOVORA O PRODAJI
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE I POTPISIVANJE ANEKSA UGOVORA O PRODAJI
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE BORAČKIH UDRUŽENJA OD POSEBNOG INTERESA I DRUŠTVENOG ZNAČAJA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA STATUTA MJESNE ZAJEDNICE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!