"Službeni glasnik BiH", broj 85/18 4.12.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 85/18 [4.12.2018.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
LISTU PREDSJEDAVAJUĆIH I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU STRATEŠKOG OKVIRA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI 2018 - 2022.
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!