"Službeni glasnik BiH", broj 45/18 8.6.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 45/18 [8.6.2018.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI"
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ I BOSNE I HERCEGOVINE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO"
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI, SADRŽAJU I PRIMJENI ŠUMSKOPRIVREDNIH OSNOVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG ZAVODA ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D - SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FBIH D.O.O MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU DIONICE AUTOCESTE POPRIKUŠE - NEMILA NA KORIDORU Vc
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR NA ODLUKU O IZMJENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU INTERESA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG SAOBRAĆAJA ZA 2018. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KOLEKTIVNI UGOVOR ŽELJEZNIČARA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA 9.,10.,11. I 12. MJESEC 2017. GODINE ZA 884 RADNIKA ALUMINIJ D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI UNION BANKE D.D. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI UNION BANKE D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO ZA 161 RADNIKA IP "KRIVAJA" D.O.O. ZAVIDOVIĆI U STEČAJU, KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O SAZIVANJU XIX. SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O SUFINANSIRANJU IZMEĐU RAZVOJNOG PROGRAMA UJEDINJENIH NACIJA (UNDP) I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "OPORAVAK OD POPLAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA PROJEKTNOG ODBORA UNDP PROJEKTA "OPORAVAK OD POPLAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRATEĆOJ DOKUMENTACIJI I INFORMACIJAMA NEOPHODNIM U PROCEDURI DONOŠENJA ODLUKE O IZDAVANJU GARANCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PROCENTU PREMIJE I PROVIZIJE ZA IZDAVANJE GARANCIJE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
UPUTSTVO O PROVEDBI MJERA ZA OTKLANJANJE I SPRJEČAVANJE ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI ŽIVOTINJA ZA 2018. GODINU
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - POTPORA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA" U 2018. GODINI
DD "CENTRALNO GRIJANJE" TUZLA
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!