"Službeni glasnik BiH", broj 87/17 10.11.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 87/17 [10.11.2017.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UPUТSТVО O IZMJENAMA UPUTSTVA О ОТVАRАNJU I ZАТVАRАNJU RАČUNА KОD ОVLАŠTЕNIH ОRGАNIZАCIЈА ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
PRAVILNIK O USPOSTAVI JEDINSTVENOG REGISTRA KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU DOPRINOSI
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O FORMIRANJU I RADU REVIZORSKIH TIMOVA ZA KONTROLU I REVIZORSKOG TIMA ZA KOORDINACIJU
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O JEDINSTVENIM KRITERIJIMA, PRAVILIMA I POSTUPKU IMENOVANJA I POSTAVLJENJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE TRNOVO ODRŽANIH DANA 24. SEPTEMBRA 2017. GODINE
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU BROJA BIRAČA UPISANIH U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NAČELNIKA OPĆINE TRNOVO SA STANJEM NA DAN 24.09.2017. GODINE U 24.00 SATA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE
JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" ZENICA
ODLUKU O DODJELI DONACIJA
JKP "RAD" KLJUČ
ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "RAD" D.O.O. KLJUČ
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!