"Službeni glasnik BiH", broj 45/21 9.6.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 45/21 [9.6.2021.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFICIRANJA TRAŽBINA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU SA RAZDJELA 12 GLAVA 1201 - VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA RAZDJEL 12 GLAVA 1202 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU INTERESA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG PROMETA ZA 2021. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA PROJEKT IZGRADNJE GRADSKOG AUTOPUTA - BRZE CESTE U SARAJEVU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČKE O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 31.05.2021. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
RJEŠENJE O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VETERINARSKE LIJEKOVE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U "POBJEDA-RUDET" D.D. GORAŽDE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U "POBJEDA-RUDET" D.D. GORAŽDE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U "POBJEDA TECHNOLOGY GORAŽDE" D.D.
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
ODLUKU O POTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM U UNIS "GINEX" D.D. GORAŽDE
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
ODLUKU O USKLAĐIVANJU VRIJEDNOSTI OPĆEG BODA ZA 2021. GODINU, A U VEZI SA ČLANOM 78. STAV 1. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
GRADSKO VIJEĆE BIHAĆ
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
JZU "GRADSKA APOTEKA" GRAČANICA
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!