"Službeni glasnik BiH", broj 8/19 8.2.2019.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 8/19 [8.2.2019.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE AMBASADE I REZIDENCIJE BIVŠE SFRJ NA ADRESI 316-37, KITA SHINAGAWA 4-CHOME, SHINAGAWA WARD, TOKYO, JAPAN (BROJ 29 DODATKA ANEKSA B)
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O ODOBRAVANJU TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA OLAKŠAVANJE TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPODIJELI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROTIVMINSKOG DJELOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU
MINISTARTSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
UPUTSTVO O POSTUPANJU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE PO ZAHTJEVIMA ZA IZDAVANJE POTVRDE O POSTOJANJU PRAVNOG OSNOVA ZA OSLOBAĐANJE ROBE OD UVOZNIH DAŽBINA
KOMISIJA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2018. GODINU
KOMISIJA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU PROJEKATA ELEKTRIFIKACIJE STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZA 2018. GODINU
KOMISIJA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2017. GODINU
KOMISIJA ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PROJEKATA OBNOVE I IZGRADNJE KOMUNALNE I SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PROSTORIMA GDJE ŽIVE RASELJENE OSOBE I POVRATNICI ZA 2016. GODINU
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!