"Službeni glasnik BiH", broj 15/17 20.4.2017.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/17 [20.4.2017.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ZADUŽENJU KANTONA SARAJEVO PUTEM EMISIJE OBVEZNICA KANTONA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RADNOM VREMENU U SLUŽBAMA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O RASPODJELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE RADA BORAČKIH UDRUŽENJA ZA 2017. GODINU
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O GUBITKU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI VLADISLAVA SKARIĆA BROJ 10 KAO VLASTITO UČEŠĆE PO OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI ZELENIH BERETKI BROJ 7 KAO VLASTITO UČEŠĆE PO OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO I RASPOREDU POSLOVNIH DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
SAGLASNOST NAČELNIKU OPĆINE ZA NEPOSREDNU DODJELU POSLOVNOG PROSTORA U ULICI SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA BROJ 71
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
PRAVILNIK O DODJELI SREDSTAVA ZA START UP BIZNIS
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MANDATNO-ETIČKE KOMISIJE
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRESTANKU STATUSA NEPOKRETNOSTI U OPĆOJ UPOTREBI
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANIRANJE OPĆINSKOG RAZVOJA
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIDŽA - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O USLOVIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE NOVČANE POMOĆI U PARTICIPIRANJU LIJEČENJA TEŠKO OBOLJELIH LICA SA PODRUČJA OPĆINE ILIJAŠ
OPĆINA ILIJAŠ - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU UPOTREBE SREDSTAVA BUDŽETSKE REZERVE IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2017. GODINU
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA FEBRUAR/VELJAČA 2017. GODINE
JP "Lokom" d.o.o. Sarajevo
ODLUKU O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!