"Službeni glasnik BiH", broj 97/18 5.12.2018.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 97/18 [5.12.2018.]

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O INFORMACIONOM SISTEMU UPRAVLJANJA OTPADOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE ANEKSA III. UGOVORA O KONCESIJI ZA KORIŠTENJE VODE IZVORIŠTA "PLAVA VODA" U TRAVNIKU ZA JAVNO SNABDIJEVANJE VODOM OPĆINA TRAVNIK, NOVI TRAVNIK, VITEZ, BUSOVAČA I ZENICA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA UPRAVNOM ODBORU UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA OSLOBAĐANJE RUDNIKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OD PLAĆANJA PUTARINE NA DIZEL-GORIVO ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU UNION BANKE D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVE UNION BANKE D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA NEREALIZIRANIH ODLUKA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA I OBJEKTA NA LOKACIJI "GRDONJ MALA KULA" U SARAJEVU JEDINSTVENOJ ORGANIZACIJI BORACA "UNIJA VETERANA" OPĆINE CENTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOORDINACIONOG ODBORA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O IZVOZU OPASNOG OTPADA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA/BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG/DOMOVINSKOG RATA
RJEŠENJE IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018, GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA, MALOLJETNIM DOBROVOLJCIMA PRIPADNICIMA OS BiH ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE ZA VANREDNO OSNOVNO ILI SREDNJE OBRAZOVANJE, UKOLIKO SU ŠKOLOVANJE OBAVILI U 2017. ILI 2018. GODINI
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE REDOVNOG GODIŠNJEG POPISA ZA 2018. GODINU
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!